Külterületi helyi közutak fejlesztése

A projekt célja Tát külterületén a 051/1 és a 038 helyrajzi számú földutak rehabilitációja. A fejleszteni kívánt 2 útszakasz összefüggő, a Szentháromság kápolnánál érnek össze, csatlakozva a 11129 j. Mogyorósbányai bekötőúthoz. A stabilizált földút pályaszerkezete zúzottkő ill. aszfaltmakadám lesz, a tervezett koronaszélesség 4 ill. 5 m. Egyoldali talpárkok kialakítása tervezett, a hossz-szelvényi mélypontban a terepre kivezetve, ahol koszórással biztosítjuk a víz kártétel nélküli levonulását.

A tervezett útszakaszok adatai:
Mindkét tervezett mezőgazdasági út a meglévő közúthoz csatlakozik, a Földút 1. közel merőlegesen, a Földút 2. egyenessel csatlakozik az 1+310 km.sz.-ben a 11129 j. Mogyorósbányai bekötőúthoz. Koronaszélesség a tervezési útkategóriának megfelelően a Földút 1. esetében 4,00 m, még a Földút 2. esetében 5,00 m. Az útpálya mindkét esetben egy forgalmi sávos, melynek szélessége 3,00 m, egyenesben és ívben egyaránt d=3% egyoldali eséssel rendelkezik. A padka szélessége Földút 1. esetében 0,50 m, míg a Földút 2. esetében 1,00 m, mely az úttól elfele esik max. 5%-al. A tervezett töltés ill. bevágás rézsűhajlása 1:1,5. A pályaszerkezet meghatározásánál a tapasztalati és a helyi viszonyok voltak a mértékadók, és az, hogy az építés környékén található anyagnyerőhelyről lehessen az alapanyagot beszerezni. Ennek megfelelően a beépítendő szerkezet 10 km-en belül található a környékbeli bányában. A tervezett pályaszerkezet A1 forgalmi terhelési osztályba tartozik.

Földút 1. (hrsz. 051/1):
hossza: 885 m; szélesség (útpálya+padka): 3+2×0,50 m; pályaszerkezet: földes, zúzottkő (30 cm vtg. M22, 15 cm vtg. M56 javítóréteg, meglévő földút, stabilizált földút kialakítása); a padka burkolata megegyezik az útpálya burkolatával.

Földút 2. (hrsz. 038):
hossza: 855 m; szélesség (útpálya+padka): 3+2×1,00 m; pályaszerkezet: zúzottkő (6 cm tömör vastagságú It-40 itatott aszfaltmakadám, 20 cm vtg. FZKA, meglévő földút, stabilizált földút kialakítása); a padka burkolata 20 cm vtg. M22. Közúti kapcsolat: a főút bal oldalához annak 1+310 km.sz.-ben.

Leálló
A tervezett mezőgazdasági úton történő forgalom zavartalan lebonyolódása érdekében a helyszínrajzon feltüntetett helyeken leálló öblöket terveztünk 15 illetve 20 m hosszúságban és 2,50 m szélességben. Ezek burkolata megegyezik az útpálya burkolatával.

Vízelvezetés
A burkolaton összegyűlt vizet az egyik oldalon elhelyezett talpárokkal vezetjük el, és a szakaszokon a hossz-szelvényi mélypontban a terepre vezetjük ki. A kivezetésnél koszórással biztosítjuk a víz kártétel nélküli levonulását. A tervezett árok medrének biztosítását füvesítéssel kell megoldani. A tervezett árkot 0,4 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással és min. 0,4 m mélységgel kell kialakítani.

Közművek
Az érintett szakaszon elektromos légvezeték hálózat található. A tervezett útpályát és annak padkáját úgy alakítottuk ki, hogy a meglévő oszlopok esetén biztosítva legyen a burkolatszéltől minden esetben legalább 1 m védőtávolság. Azokon a helyeken, ahol az árokba esik a meglévő oszlop, ott az árkot elhúztuk. A Földút 1. szakaszának a végénél keresztezzük a meglévő INVITEL kábelt és a szennyvízvezetéket, mely aknájának fedlapját a burkolat szintjére kell emelni. Az érintett szakaszon egyéb műtárgy nem található. A tervezett területen vasúti és egyéb kötött vonalú létesítmény nem található, közvilágítás jelenleg nem üzemel és nem tervezett, úttartozék nem található.

A projekt címe: Táti külterületi helyi közútfejlesztés
Azonosító száma: 1824543070
A projekt összköltsége: 51 252 241 Ft
Támogatás intenzitása: 85,00%
Tervezett befejezése: 2019. 01. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával valósul meg, a Magyar Állam társfinanszírozásával.