Kerékpárosbarát útvonal fejlesztése

Sajtóközlemény
Új kerékpárút a bringások szolgálatában
2021 szeptember 22.

Tát Város és Mogyorósbánya Község Önkormányzatának konzorciuma új kerékpárutat épített, mely kapcsolódik az EuroVelo 6 nyomvonal meglévő szakaszához. A bringások ezen érhetik el Tát illetve Mogyorósbánya központját, majd továbbhaladva a Bajót-Péliföldszentkereszt településrészen található zarándokhelyet és turisztikai központot. A közel 157,5 millió forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás jelentősen javítja a térségben a kerékpáros közlekedés feltételeit.

Az új kerékpárút – melynek építése szeptember végén fejeződött be – az útügyi előírásoknak mindenben megfelel, így adottak a közlekedésbiztonsági feltételek valamennyi közlekedő számára.

Az új nyomvonal kezdőpontjában – Tát központjában – kapcsolódik az EuroVelo 6 nyomvonalhoz, elérést biztosítva Tát kereskedelmi, szolgáltatási, turisztikai és szakrális célpontjaihoz. Az Árpád utcában található egy „Kerékpáros pont”: egy kerékpár szerviz és szaküzlet. A vasúton áthaladva, a Mogyorósbányai úthoz kapcsolódó számos lakóutcán keresztül érhetünk el Tát-Kertváros településrészhez, ahol a város közigazgatási központja, valamint több kereskedelmi és szolgáltató célpont is található.

Továbbhaladva Mogyorósbánya település központjába érkezünk, ahol szintén kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó és szakrális célpontok válnak kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé.

A települést elhagyva a kerékpárút Péliföldszentkeresztre érkezik. Ez egy kiemelt térségi zarándokhely és turisztikai központ. Egy látogatóközpont létesítésével fejlesztés alatt áll a terület.

A nyomvonal Mogyorósbánya-Bajót (Péliföldszentkereszt) települések határáig tart, itt csatlakozik egy más finanszírozási forrásból megvalósítás alatt álló kerékpárút szakaszhoz, mely az Őrisáp-Bajót összekötő útra vezeti rá a kerékpáros forgalmat.

A projekt címe: Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése.

Azonosító száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002.

A projekt összköltsége: 166.116.657 Ft

A vissza nem térítendő támogatás összege: 157.466.254 Ft

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) támogatásával valósul meg, a Magyar Állam társfinanszírozásával.

A projektről bővebb információt a www.tat.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető Vörösné Hauszknecht Ingridtől.

Telefon: 06-33/514-519, e-mail: hauszknecht.ingrid@tat.hu


Kerékpárosbarát útvonal fejlesztése
2018. 11. 19.

Tát Város és Mogyorósbánya Község Önkormányzata konzorciumot hozott létre
kerékpárosbarát útvonal létrehozására illetve fejlesztésére. A tervezett kerékpárút
kapcsolatot létesít a 117. számú közúttal párhuzamosan haladó EuroVelo 6 nyomvonal
meglévő szakasza, Tát Város belterülete – központja, Mogyorósbánya Község belterülete
– központja és a Bajót-Péliföldszentkereszt településrészen lévő zarándokhely és
turisztikai központ között. A mintegy 157,466 millió forintos vissza nem térítendő uniós
támogatással megvalósuló beruházás eredményeként jelentősen javulnak a kerékpáros
közlekedés feltételei a térségben.

A tervezett nyomvonallal lehetővé válik az EuroVelo 6 nyomvonal Tát Városközpontnál
haladó szakaszának – a meglévőhöz képest sokkal rövidebb útvonalon való –
összeköttetése Péliföldszentkereszttel. A teljes útvonal az útügyi előírásoknak megfelelő
kiépítéssel valósul meg, így adottak lesznek a közlekedésbiztonsági feltételek valamennyi
közlekedő számára.

A tervezett kerékpárút nyomvonal kezdőpontjában kapcsolódik az EuroVelo 6
nyomvonalhoz Tát központján, elérést biztosítva Tát kereskedelmi, szolgáltatási, turisztikai és szakrális célpontjaihoz. Az Árpád utcában található egy „Kerékpáros pont”: egy kerékpár szerviz és szaküzlet. A vasúton áthaladva a Mogyorósbányai úthoz kapcsolódó számos lakóutcán keresztül elérést biztosít Tát-Kertváros településrészhez – ahol a város közigazgatási központja is található –, valamint több kereskedelmi és szolgáltató célponthoz.

Továbbhaladva a nyomvonal Mogyorósbánya település központján vezet keresztül, ahol
szintén kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó és szakrális célpontok válnak kerékpárral
biztonságosan megközelíthetővé.

Mogyorósbányát elhagyva a kerékpárút Péliföldszentkeresztre érkezik. Ez egy kiemelt
térségi zarándokhely, valamint turisztikai központ is, mely egy látogatóközpont
létesítésével szintén fejlesztés alatt áll.

A tervezett nyomvonal Mogyorósbánya-Bajót (Péliföldszentkereszt) települések határáig
tart, itt csatlakozik majd egy más finanszírozási forrásból megvalósítandó kerékpárút
szakaszhoz, mely az Őrisáp-Bajót összekötő útra vezeti rá a kerékpáros forgalmat.

A projekt címe: Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése.
Azonosító száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002.
A projekt összköltsége: 165 995 157 Ft
A vissza nem térítendő támogatás összege: 157 466 254 Ft
Tervezett befejezése: 2021. 09. 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió Európai Regionális
Fejlesztési Alapja (ERFA) támogatásával valósul meg, a Magyar Állam társfinanszírozásával.