Iskolatörténet, hagyományok

Az iskola története, hagyományok

A zeneiskola 1987-ben alakult, mint a nyergesújfalui Szabolcsi Bence zeneiskola Tagiskolája. Ebben az időszakban a tanítás a Kultúrházban és a Kertvárosi általános iskolában folyt. Kezdetben 4 pedagógus végezte az oktató-nevelő munkát. Ekkor a növendékek létszáma 50-60 között volt.

A rendszerváltás idején a mi iskolánk volt Komárom-Esztergom Megyében az első, amely levált az anyaiskolától és önálló lett. Ekkor a növendékek létszáma a szeptemberi tanévkezdésre 88-ra emelkedett. A dinamikus fejlődés jól nyomon követhető az évenkénti magasabb létszámból. Jelenleg 145 növendék tanul 10 tanszakon. Fő célként a fúvós hangszerek oktatását tűztük ki, mert környezetünkben két fúvószenekar is működik, így nagy igény van az utánpótlásra.

Fiatalnak mondható zeneiskolánk kezdettől fogva bekapcsolódik a megyei rendezvényekbe. Rendszeres résztvevői vagyunk a Megyei Kamarazene fesztiválnak, a megyei szólóhangszeres versenyeknek.

A magas színvonalú hangszeres oktatás elérése mellett fontosnak tartjuk az iskola kisugárzó hatásának fokozását. Ennek érdekében a község óvodáinak és iskoláinak vezetőivel egyeztetve, hangszerbemutatóinkkal népszerűsítjük a zeneoktatást. Ezek a hangversenyek a beiskolázást könnyebbé tehetik. Nem utolsó sorban, ezekkel a hangszeres bemutatókkal segíthetjük az óvoda és az általános iskola oktató-nevelő munkáját is.

Elengedhetetlen a szoros, hatékony, jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel. Látniuk, tudniuk kell a közös munka eredményeit, problémáit. Erre az egyik legjobb kapcsolattartási terület a hangversenyek alkalmával adódik, hiszen a tanszaki koncerteket szülői értekezlettel egybekötve tartjuk. Munkánk tervezésekor a szülők véleményére, igényeik figyelembevételével is számítunk.

Fontos a meglévő hagyományok ápolása, és emellett a jövő feladatainak a hagyományokra épülő magas szintű, de reális tervezése, valamint más intézményekkel és a civil szervezetekkel való kapcsolat kialakítása. A kultúrház és a zeneiskola között különösen jó a munkakapcsolat. Az egyéb rendezvényeken való aktív részvételt is fontosnak tartjuk, községi rendezvények, kiállítások megnyitója, különböző egyházi és egyéb ünnepi alkalmak.

Az iskola szellemisége, iskolánk alapvető pedagógiai célkitűzései

A művészi zene az emberiség kultúrtörténetében, de személyes életünkben is egyedülálló, mással nem pótolható funkciót tölt be. A művészi zene – melynek ismeretétől, befogadási készségétől, gyakorlatától biztos ízlést, megalapozott világlátást, pozitív életvezetést remélhetünk, e jövőt meghatározó cél elérésének semmi mással nem pótolható eszköze.

A zenei anyanyelv a nemzeti és nemzetiségi hagyományok és valamennyi nemzet közös kincsét jelentő egyetemes zenei értékek ismeretén és befogadásán keresztül a szülőföld, a hazaszeretet fontosságára irányítjuk növendékeink figyelmét, nyitottá formálva más nemzetek kulturális kincseinek tiszteletére. Segítjük a közös Európa közös értékeinek befogadását, egy európai identitás vállalását.

Céljaink:

·        A zeneirodalom remekművein keresztül megalapozni növendékeink biztos ízlésének kialakulását.

·        Hangszertechnikai képzéssel kialakítani az aktív zenei gyakorlatban való részvétel lehetőségét.

·        Kiemelt fontosságú a kamarazenei – zenekari – tevékenység.

·        Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a hangszeres és vokális tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyermekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a klasszikus és népzene szeretete természetes, értékes emberi tulajdonság.

·        Tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, célunk a zenei ízlés megalapozásán keresztül elősegíteni személyiségének kibontakoztatását. A kamarazene, a zenekari játék az önismeret, magasrendű alkalmazkodó képesség, társas kapcsolatok, figyelemmegosztás, érzékenység fejlesztésének eszköze iskolánkban.

·        Ezeknek a céloknak az elérése, a pedagógiai hatásrendszer tervszerű megvalósítása érdekében fogalmaztuk meg pedagógiai programunkat.