Képviselő-testület két ülése közötti eseményeiről – április

1. sz. előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

Tát Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2015. április 28-i ülésére

 

Tárgy: Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 Előadó: Turi Lajos polgármester

 

 Tisztelt Képviselőtestület!

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről a következőekben adunk számot, illetve tájékoztatást.

 HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA: 

 • A 14/2015. (II. 24.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. február 24-i testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 • A 15/2015. (II. 24.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el. 
 • A 16/2015. (II. 24.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás feladatairól szóló tájékoztatókat fogadta el. 
 • A 17/2015. (II. 24.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a sürgősségi orvosi ügyelet tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el. 
 • A 18/2015. (II. 24.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a Kultúrház és Könyvtár 2014. évi munkájáról, valamint a 2015. évi közművelődési programról szóló beszámolóját fogadta el. 
 • A 19/2015. (II. 24.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díját határozta meg. 
 • A 20/2015. (III. 10.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. március 10-i rendkívüli testületi ülés napirendi javaslatát fogadta el. 
 • A 21/2015. (III. 10.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét hirdette ki. 
 • A 22/2015. (III. 10.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását hagyta jóvá. 
 • A 23/2015. (III. 10.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására pályázat benyújtásáról döntött. 
 • A 24/2015. (III. 10.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére az önkormányzat tulajdonában álló 1307/24. hrsz-ú terület térítésmentes átadásához járult hozzá. 
 • A 25/2015. (IV. 2.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. április 2-i rendkívüli testületi ülés napirendi javaslatát fogadta el. 
 • A 26/2015. (IV. 2.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az önkormányat tulajdonában lévő 570. hrsz-ú ingatlanra szennyvízelvezetési szolgalmi jog bejegyzését hagyta jóvá. 
 • A 27/2015. (IV. 2.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 057/2., 063/5., 064/9. hrsz-ú, valamint a Huszár Lajos tulajdonában lévő 057/6. hrsz-ú ingatlanokat érintő területrendezésről határozott. 
 • A 28/2015. (IV. 2.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a Szent György Otthon épületének korszerűsítésére, a nyílászárók egy részének cseréjére pályázat benyújtásáról határozott. 
 • A 29/2015. (IV. 2.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a Táti Lavotta János Zeneiskola alapdokumentumának módosítását hagyta jóvá. 
 • A 30/2015. (IV. 2.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásról döntött. 

 

RENDELETEK: 

 • A Képviselő-testület a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2013. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítását fogadta el. 
 • A Képviselő-testület megalkotta a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletét a lakásbérlemények bérleti díjáról. 
 • A Képviselő-testület a 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletében a Szent György Otthon – Szent János Ispotály működéséről szóló 11/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendeletének módosítását fogadta el. 
 • A Képviselő-testület az 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) rendelet módosítását fogadta el. 
 • A Képviselő-testület megalkotta a 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletét a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról.

  

ESEMÉNYEK:

 Február 25-én került sor a KEM Rendőr-főkapitányság szervezésében a megye biztonságáért bűnmegelőzési projekt nyitókonferenciájára Tatabányán, melyen Keil István képviselő úr vett részt.

 • Február 26-án a KEM Közgyűlés tartotta soron következő ülését.
 • Február 26-án az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tartotta soron következő közgyűlését Párkányban, melyen Turi Lajos polgármester úr vett részt.
 • Március 4-én a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa tartotta soron következő ülését Tatabányán. Az ülésen Kostyál János képviselte az önkormányzatot.
 • Március 5-én került sor a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című projekt nyitórendezvényére az Öreg Halász Étteremben, melyen a Norvég Királyság nagykövete is részt vett.
 • Március 9-én a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány tartotta éves közgyűlését.
 • Március 10-én rendkívüli testületi ülés volt.
 • Március 11-én Párkányban Sziklai Károly festőművész 75 éves születésnapja alkalmából tartott kiállításon vett részt polgármester úr.
 • Március 13-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján ünnepi megemlékezést tartottunk a Hősök terén, ahol az ünnepi beszédet Milinszki Márton tartotta, az irodalmi műsort az iskola felső tagozatos tanulói adták elő, a térzenében közreműködött a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar.
 • Március 14-én került megrendezésre a 2015. évi Tát-Mogyorósbánya helyi borverseny. A zsűri elnöke Polhammer László a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend nagymestere volt.
 • Március 18-án a KEM Rendőr-főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitánysága tartotta 2014. évi tevékenységét értékelő értekezletét Esztergomban.
 • Március 21-én Walter Kühn nyugalmazott Busecki polgármester 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Taicht és Kostyál házaspár képviselte az önkormányzatot a testvérvárosi Buseck-ben.
 • Március 22-én került sor a felújított német és orosz emlékmű megáldására.
 • Március 26-án a KEM Közgyűlés tartotta soron következő ülését Tatabányán.
 • Március 27-én az esztergom-kertvárosi Selyemfonal Képzőművész Kör kiállításának megnyitója volt a Kultúrházban.
 • Március 30-án Konzultációs Fórumot tartott az Esztergomi Rendőrkapitányság Dorogon, melynek fő témaköre a közbiztonsági helyzet értékelése, a közterületi rendőri szolgálat ellátása, valamint az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében bevezetett intézkedések ismertetése volt. A fórumon polgármester úr vett részt.
 • Március 31-én a megyei Terület- és Vidékfejlesztési Kollégium ülésezett Tatabányán
 • Április 2-án rendkívüli testületi ülés volt.
 • Április 10-én a Gerecse Natúrpark tartotta közgyűlését és tanácsadó testületének alakuló ülését Lábatlanon.
 • Április 10-én a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) tartotta éves megyei gyűlését a Kultúrházban.
 • Április 11-én Kórustalálkozó volt a Kultúrházban.
 • Április 13-án faültetés, parkosítás történt a falusi játszótérnél a képviselő-testület aktív közreműködésével.
 • Április 15-én a Helyi Védelmi Bizottság tartotta ülését Esztergomban, melyen Kostyál János képviselte önkormányzatunkat.
 • Április 16-án a fertődi Eszterházy kastélyba kapott meghívást a Táti Porcelánbaba Klub. A „Barokk esküvő” életkép kiállítás októberig látható a kastélyban. A megnyitón jegyzőasszony és polgármester úr képviselte városunkat.
 • Április 16-án az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tartotta soron következő ülését Esztergomban, melyen Szívós Péter alpolgármester úr vett részt.
 • Április 22-én a területfejlesztésekre megpályázható területi operatív programokról tartott előadást önkormányzatok részére a KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség területfejlesztési menedzsere Székesfehérváron.
 • Április 27-én került sor az Esztergom és Térségi Turisztikai Egyesület alakuló ülésére Esztergomban. Az alakuló ülésen Turi Lajos polgármester úr és Kostyál János képviselő úr vett részt.
 • Április 27-én kibővített Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés volt.
 • Április 27-én került sor a Komáromi Monostori Erődben a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett „Az önkéntes tűzoltó egyletektől a katasztrófavédelemig” című időszakos tűzoltó kiállítás megnyitójára. A kiállítást Czomba Péter tű.ezredes nyitotta meg, közreműködött a Katasztrófavédelem Központi Zenekara.
 • Április 28-án a Rendőrség Napja és Tűzoltóság Napja alkalmából tartott ünnepi rendezvényen vett részt polgármester úr Tarjánban.

  

Tát, 2015. április 27.

Turi  Lajos  sk.
polgármester

You may also like...