Csapadékvíz-gazdálkodási projekt térségünk biztonságáért

  • angol
  • tat08jul0004_173822
  • Táti honlapra

csapadekprojekthttps://images.szoftver.hu/hirlevel/vonal.png
angol information in English
https://images.szoftver.hu/hirlevel/vonal.png

2015.10.28.

Félidős rendezvény Tát és Tokod települések csapadékvíz gazdálkodásáról

Félidejéhez érkezett Tát és Tokod települések Önkormányzatának közös projektje, mellyel a térség visszatérő csapadékvíz elvezetési problémáját kívánják megoldani. Az eddigi eredményekről adtak számot a projekt résztvevői a tokodi polgármesteri hivatalban október 27-én, melyen a két település érdeklődő lakosai is rész vettek.

Tóth Tivadar, Tokod polgármestere – mint a rendezvény házigazdája – köszöntőjében röviden összefoglalta, hogy milyen jelentős helyi probléma a belvíz és csapadékvíz a nagyközség életében, miért is van szükségük erre a fejlesztésre.

Ezt követően Parragi György, Tát településfejlesztési csoportvezetője projektoros előadásában bemutatta az elmúlt időszak extrém csapadékok és áradások okozta elöntéseit. Elmondta, hogy a város esetében már elkészült Tát-Kertváros 200 hektáros területének elvi vízjogi létesítési engedélyezési terve, és ennek hatósági engedélyezése. Ebből a területből kijelöltek egy 20 hektáros részt (Nefelejcs utca és környéke), melyre vízjogi létesítési engedély megkérésére alkalmas terv készült. Ismertette az elvégzett beruházásokat, elsősorban a csapadékvíz elvezető csatornákkal kapcsolatos munkálatokat.

Pétervári József, a házigazda önkormányzat műszaki szakembere foglalta össze a projekt tokodi megvalósításának helyzetét. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a tervezési szerződés megkötésre került. Befejeződött a csapadékvíz elvezető infrastruktúra felújítási és karbantartási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás is, Tokod falu és Tokod-Üveggyár településrészeket érintően. Jelenleg az infrastruktúra felújítási munkák ütemezése, technológiai sorrendjének összeállítása folyik. Az új beruházások illeszkedése a meglévő csapadékvíz csatorna hálózathoz a matematikai modell alapján készülő ajánlások alkalmazásával történik.

A matematikai modellt dr. Nagy Zsuzsanna, a DHI Hungary Kft. ügyvezetője előadásából ismerhették meg a résztvevők, mely a skandináv országok tapasztalatait is figyelembe véve a speciális helyi adottságokra és adatokra épül, de összességében modell értékű algoritmus, így később más települések esetében is hasznos megoldási lehetőségeket nyújthat.

dr. Buzás Kálmán, a projekt szakértője a klímaváltozás és a települési csapadékvíz-gazdálkodás lehetőségeiről tartott előadásában kiemelte, a lakóközösségek is sokat tehetnek az extrém csapadék hatásainak kivédésében, illetve csökkentésében. Jó gyakorlatként említette meg a csapadékvíz lakossági összegyűjtését, tárolását és az aszályos időszakban öntözési célú felhasználását.

Az esemény zárásaként Turi Lajos, Tát város polgármestere foglalta össze az elhangzottakat, utalva a két összeépült település egymásra utaltságára ennek a problémának a megoldásában. Megköszönve a megjelentek érdeklődését mindenkit meghívott egy vendéglátással egybekötött kötetlen beszélgetésre.

A pályázat az Európai Gazdasági Térség (EGT) Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 keretében, a HU04-C3-2013 számú, „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című pályázati felhívás keretében nyert támogatást.

A projekt címe: Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései (projekt azonosító: EEA-C3-8). A projekt teljes költsége 913 028 euró.

A projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok révén 776 074 euró támogatásban részesül.

További információ: Parragi György, Tát Város Önkormányzata, tel.: +36-33-514-512

Pétervári József, Tokod Nagyközség Önkormányzata, tel.: +36-33-505-110

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.

A rendezvény fotódokumentációját erre a linkre kattintva tekintheti meg

https://images.szoftver.hu/hirlevel/vonal.png

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú pályázati rendszer keretében megvalósuló projekt félidős rendezvényére és az eseményt követő állófogadásra. A projekt azonosító száma: EEA-C3-8.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem, 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.
Időpont: 2015. október 27. 17.00 óra.
A Projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.

2015.09.28.

Félidejéhez érkezett Tát és Tokod települések Önkormányzatának közös projektje, mellyel a térség visszatérő csapadékvíz elvezetési problémáját kívánják megoldani. A két település vezetése és a projekt menedzsment szeptember 10-én a Táti Városházán tekintette át az elmúlt időszakban elvégzett munkát, és meghatározta az eredményes megvalósítás érdekében szükséges további teendőket.

A Turi Lajos táti és Tóth Tivadar tokodi polgármester részvételével zajló megbeszélésen elhangzott, hogy az ütemezésnek megfelelően 2015. december 15-ig elkészül az a matematikai modell és számítógépes program, mely jelentős segítséget fog nyújtani az extrém csapadékvíz elvezetését célzó tervek készítéséhez. Ezzel modellezni lehet az érintett településeken tervezett fejlesztések hatását a csapadékvíz elvezetés szempontjából. Az adatbázis már tartalmaz minden szükséges adatot, jelenleg a vízmennyiségek adatainak ráépítése zajlik.

Mint Parragi György településfejlesztési csoportvezető elmondta, Tát esetében már elkészült Tát-Kertváros 200 hektáros területének elvi vízjogi létesítési engedélyezési terve, és ennek hatósági engedélyezése. Ebből a területből kijelöltek egy 20 hektáros részt (Nefelejcs utca és környéke), melyre vízjogi létesítési engedély megkérésére alkalmas terv készült. Október elején történik meg az egyeztetés a matematikai modell készítőjével és a tervezővel. A vízjogi létesítési engedélyt várhatóan 2016. II. negyedévében kapjuk meg, ami lehetővé teszi új pályázat benyújtását a megvalósítás érdekében.

Jelenleg folyik a Falu alja csapadékvíz elvezető csatorna építésére és Tát jelentős részén a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására kiírt közbeszerzési eljárás. A munka októberben kezdődik és várhatóan 2016 tavaszára fejeződik be.

Pétervári József ismertette a projekt tokodi megvalósításának helyzetét. A nagyközség önkormányzata lefolytatta a közbeszerzési eljárást a tervezési keretszerződésre, mely a koncepciótervek, az elvi vízjogi tervek, engedélyezési tervek, tendertervek, kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik. A tervezési szerződés is megkötésre került.

Befejeződött továbbá a csapadékvíz-elvezető infrastruktúra felújítási és karbantartási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás, Tokod falu és Tokod-Üveggyár településrészeket érintően. Napokon belül – a moratórium lejártával – szerződéskötésre kerül sor a nyertes ajánlattevővel.

Jelenleg az infrastruktúra felújítási munkák ütemezése, technológiai sorrendjének összeállítása folyik. Egyeztetjük a tervezendő, vízjogi létesítési engedély köteles beruházási munkák mintaprojekt céljára megfelelő műszaki tartalmat. Pontosítjuk az új beruházások illeszkedését a meglévő csapadékvíz csatorna hálózathoz, a matematikai modell alapján készülő ajánlások alkalmazásával.

A pályázat az Európai Gazdasági Térség (EGT) Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 keretében, a HU04-C3-2013 számú, „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című pályázati felhívás keretében nyert támogatást.

A projekt címe: Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései (projekt azonosító: EEA-C3-8). A projekt teljes költsége 913 028 euró.

A projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok révén 776 074 euró támogatásban részesül.

További információ: Parragi György, Tát Város Önkormányzata, tel.: +36-33-514-512

Pétervári József, Tokod Nagyközség Önkormányzata, tel.: +36-33-505-110

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.

https://images.szoftver.hu/hirlevel/vonal.png

2015.03.05.

2015.03.05-én, az Öreg Halász  Hotel és Étteremben került megrendezésre a
„Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései”
című projekt nyitórendezvénye.

Ez a projekt – melynek teljes költsége meghaladja a 913 ezer eurót – az Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 pályázati rendszerében, az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című pályázati felhívás keretében nyert el mintegy 776 ezer euró támogatást Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok révén.

A Tát és Tokod települések csapadékelvezetési problémájának megoldását célzó pályázatról az alábbi dokumentumban olvashat:

Belvizek megelőzése csapadekvíz-gazdálkodással (pdf, 279 kB)

A rendezvényen részt vett:

– Tove Skarstein, a Norvég Királyság nagykövete
– Katrine Steinfeld, az EGT és Norvég Alap tanácsadója
– Karl Kerner és Karen Tone Lie, a Norvég Donor Program Partner képviselői
– Eline Orheim, Sogn og Fjordane megye képviseletében
– Farkas Csilla, Per Stålnack és Bjørn Kløve, a BIOFORSK képviseletében
– Boniferné Szigeti Márta, a Regionális Környezetvédelmi Központ ügyvezető igazgatója
– Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke
– Steindl Balázs, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke
– Tóth Tivadar, Tokod nagyközség polgármestere
– Turi Lajos, Tát Város Polgármestere
– valamint a települések képviselői

A projektnyitón felszólalt (sorrendben):

– Turi Lajos, Tát Város polgármestere
– Tove Skarstein, a Norvég Királyság nagykövete
– Bonifertné Szigeti Márta, a Regionális Környezetvédelmi Központ ügyvezetője
– Karl Kerner a Norvég Donor Program Partner, a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője
– Szenes Lajos, akinek polgármestersége alatt indult el ez a projekt
– Tóth Tivadar, Tokod Nagyközség polgármestere

A projektnyitón előadást tartott (sorrendben):

– Bálint Judit, a Regionális Környezetvédelmi Központ program menedzsere  („Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” című program)
– dr. Knolmár Marcell, a Budapesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékének képviselője
– Nagy Zsuzsanna, a DHI Hungária Kft. ügyvezetője
– Tanainé Tóth Magdolna, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökség védelemvezető helyettese

A nyitórendezvény fotódokumentációját erre a linkre kattintva tekintheti meg

Erre a linkre kattintva egy a projektnyitóról szóló cikket olvashatnak el.

 

You may also like...