Álláshirdetés – bölcsődei kisgyermeknevelő

Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda

Bölcsődei kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelői feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 4.

You may also like...