Az Esztergomi Járási Hivatal a települési ügysegédek ügyfélfogadásáról

„Az Esztergomi Járási Hivatal települési ügysegéd útján biztosítja, hogy az állampolgároknak lehetőségük legyen helyben államigazgatási ügyek kezdeményezésére, illetve egyszerűbb ügyek elintézésére. Ennek keretében az:

– ápolási díj
– közgyógyellátás
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
– aktív korúak ellátása (FHT, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás)
– időskorúak járadéka

iránti kérelmek benyújtására lehetőség van minden héten hétfőn 10.30-12.30 óra között a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadást nyújtó települési ügysegédnél.
A települési ügysegéd tájékoztatást és felvilágosítást tud nyújtani a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó ügyekben is.”

You may also like...