Tát Város Településrendezési eszközeinek módosítása

FELHÍVÁS!
Tát Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
TÁT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

– több részterületre szóló –
MÓDOSÍTÁSA elkészült.
Az elkészült anyagot

a honlapon (ide kattintva: PARTNERI VÉLEMÉNYEZESI ANYAG) , az E‐TÉR felületen és a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben

áttanulmányozhatják.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket
10 napon belül megérkező írásos formában

az E‐TÉR felületre közvetlenül feltöltve, vagy az alábbi címen tehetik meg:

Lux Éva főépítész asszony részére
levelezési cím: 2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15.

e‐mail: foepitesz@tat.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Turi Lajos polgármester

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (1)‐(3)
bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyesszervezetek működésére
vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm.
rendelet 2.§‐ának figyelembevételével jelenik meg./

 

You may also like...