Tájékoztató a Tát-kertvárosi csapadékvíz elvezetésének fejlesztés projektről

Tát Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére a TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00030 azonosítószámú projektjével. A projekt célja a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése, Tát fejlesztéssel érintett részén a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkentése.

A település legjelentősebb és legsürgősebben kezelni kívánt problémagócát a csapadékvíz elvezetés területén a Kertváros településrész jelenti. A szikkasztóárkok átlagos időjárás mellett betöltik funkciójukat, de magas dunai vízállás és csapadékos időjárás mellett a megnövekedett talajszint miatt már nem működnek megfelelően.

A projekt átfogó, hosszú távú célkitűzése, Kertváros városrész csapadékvíz kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban, az esővíz rendezett elvezetésével hosszútávon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét.

A projekt megvalósításának eredményeként a víztoronytól a Buseck sétányon, majd a Móricz Zsigmond utcán át a Mátyás király utca és a Gorkij fasor közötti kis közön keresztül jut el a csapadék a Bajnai út melletti ligetben létrehozandó zöldfelületbe integrált záportározó medencébe, majd az Únyi patak vízgyűjtőjébe. A terület tájépítészeti kialakításánál arra törekedtünk, hogy a víztározó mind vízzel telített állapotban, mind szárazon is kellemes, parki élményt nyújtson, így nemcsak egy vízmérnöki létesítmény jönne létre, hanem hozzájárul a zöldterület esztétikai és használati élményének a növeléséhez is.

A kapcsolódó utcák részlegesen beköttetnek ezen fővezetékbe. Az árkok profilozást, változó bélelést kapnak. Az árkok átereszekkel összeköttetésbe kerülnek. Az érintett terület látható az alábbi térképen.

A projekt kapcsán 2022 tavaszára elkészültek a vízjogi engedélyes tervek, 2022 júniusban pedig megszületett a jogerős vízjogi engedély is. A beruházás közbeszerzési eljárása 2022 júliusban indult el és október elején zárult le eredményesen.

A kivitelezési munkákat az Önkormányzat által közbeszerzésen kiválasztott két cég fogja elvégezni. A Buseck sétánytól a Mátyás király közig tartó csapadékcsatorna építését a Széles-Út Hungária Kft. fogja elvégezni, míg a Mátyás király köztől a csapadékvíz befogadójáig tartó csatorna és a záportározó építését a 4-ÉPV Kft. végzi. A kivitelezőknek a szerződésük szerint legkésőbb 2023.03.16.-ig kell befejezniük az építési munkákat.

Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését a munkák során!

Ha bármilyen problémájuk merülne fel a kivitelezés kapcsán, úgy azt a lakossagipanasztat@gmail.com e-mail címen, munkaidőben a 06 30/ 198 4324 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban jelezhetik az önkormányzat felé. A vállalkozóknak a panasz közlésétől számított 24 órán belül intézkednek a probléma elhárítása kapcsán.

You may also like...