Tájékoztatás 2015. évi határszemléről

Tájékoztatás  2015. évi határszemléről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2015. évre vonatkozó

általános helyszínelést (határszemle) Táton június 15.-21. között végzi.

A kiemelt ellenőrzés 2015. június 01-től 2015. szeptember 30-ig tart!

Kiemelt figyelmet fordítanak a beruházási terület, a beruházási célterület művelési ágban nyilvántartott földrészleteken, a mellékhasznosítás illetve az ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének az ellenőrzésére, valamint az engedély nélküli más célú hasznosítások felderítésére. Fokozott figyelmet fordítanak a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz megelőzését szolgáló vízelvezető árkok, csatornák állapotára.

Jogsértés megállapítása esetén, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre valamint jogkövetkezményeire és legalább 20 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi annak megszüntetésére!

Amennyiben a végzésben megállapított határidő eredménytelenül telt el, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírt földhasználati bírság kiszabására is sor kerülhet, mely adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. A bírság összege 20.000 forintnál nem lehet kevesebb.

Felhívják a Tisztelt termőföld tulajdonosok, ill. használók figyelmét, hogy a határszemle ellenőrzés 2015. július 1-től összekapcsolódik a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásával. Amennyiben parlagfűvel fertőzött terület kerül felderítésre, abban az esetben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály előzetes felszólítás nélkül bírságot szabhat ki, illetve kényszerkaszálást rendelhet el, melynek költségeit a tulajdonosra/használóra terheli.

You may also like...