Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti eseményeiről

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről (2015. január 23. – 2015. február 24.)

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről a következőekben adunk számot, illetve tájékoztatást.

 

 

HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA:

 

 

 • Az 1/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. január 27-i testületi ülés napirendjét fogadta el.

 

 

 • A 2/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el.

 

 

 • A 3/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a hagyta jóvá.

 

 

 • A 4/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. évi munkatervét fogadta el.

 

 

 • Az 5/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” megnevezésű projekt keretében meghozott 80/2014. (IX. 30.) Kt. számú határozatát helyezte hatályon kívül.

 

 

 • A 6/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” megnevezésű projekt keretében a matematikai modell elkészítésére a DHI Hungary Kft.-vel köt szerződést.

 

 

 • A 7/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” megnevezésű projekt keretében a matematikai modell elkészítéséhez szükséges adatfelmérési, adatszállítási, közműszakági adatfelmérési feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárást ír ki.

 

 

 • A 8/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. évi közbeszerzési tervét fogadta el.

 

 

 • A 9/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az Óvoda 2015. évi nyári karbantartás miatti zárva tartását hagyta jóvá.

 

 

 • A 10/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2014. II. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el.

 

 

 • A 11/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület zárt ülés tárgyalásáról határozott a táti 2598. hrsz-ú termőföld értékesítésével, valamint a táti 07/11. hrsz-ú termőföldre megkötött adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatban.

 

 

 • A 12/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a táti 2598. hrsz-ú ingatlan értékesítését fogadta el.

 

 

 • A 13/2015. (I. 27.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület a 07/11. helyrajzi számú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés jóváhagyásának támogatásáról döntött.

 

 

 

RENDELETEK:

 

 

 • A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendeletét.

 

 

 

ESEMÉNYEK:

 

 

 • Január 29-én került sor a nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskolában a szalézi rend alapítója, Bosco Szent János tiszteletére rendezett ünnepi műsorra, melyen Turi Lajos polgármester úr vett részt.
 • Február 6-án – Krakó László tanár úr tartotta az alternatív energiával kapcsolatos előadását a Kultúrházban „Elektromos energiát olcsón? Honnan és hogyan?” címmel.
 • Február 11-én a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tartotta rendkívüli ülését Tatabányán.
 • Február 14-én az Ister-Granum Borlovagok Borbálja volt az Öreg Halász Étteremben.
 • Február 17-én Tokodon az I. világháború idején a településkörnyéki hadifogoly táborban meghalt orosz, szerb és olasz katonák előtt tisztelgő emlékművet avattak.
 • Február 20-án került sor a Magyar Önkormányzatok Szövetsége tisztújító küldöttgyűlésére Gödöllőn.
 • Ugyancsak február 20-án került sor Krakó László tanár úr következő előadására a Kultúrházban a környezetszennyezés, hulladékkezelés témakörében „Szemét egy dolog” címmel.
 • Február 23-án Szentendrén a Norvég Alap pályázattal kapcsolatos megbeszélést folytattak az önkormányzat és a Környezetvédelmi Központ képviselői.
 • Február 23-án kibővített Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés volt.
 • Február 24-én délelőtt az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás tartotta ülését Esztergomban.


You may also like...