December 1-től, új számon érhető el az orvosi ügyelet

TISZTELT LAKOSOK!

2016. DECEMBER 01-TŐL
az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
06-703-703-104
Mentőszolgálat /mentési hívószám:104

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
– A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)
– Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

2016. DECEMBER 01-TŐL
az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
06-703-703-104
Mentőszolgálat /mentési hívószám:104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető.

A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői :
1, Beteg:
– fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
– döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi
rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia
– esősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai
alapján kell eljárnia
2, Diszpécser:
– a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja
– tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról
– helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb , a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet
3, Sürgősségi egységek -KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
-ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges életmentő eszközökkel
-KIEMELT MENTŐEGYSÉG – mentőszakápoló
-ESETKOCSI – mentőorvossal /mentőtiszttel
-ROHAMKOCSI-sürgősségi szakorvossal(oxyologus)

You may also like...