Zöldhulladék szállítás időpontjai, feltételei

Tisztelt Lakosok!

Az Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. (Eszköz Kft.) a korábbi években megszokott módon megkezdte a lakóingatlanoknál keletkező zöldhulladék rendszeres elszállítását.

A szolgáltatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonosok előzetesen jelezzék igényüket a szolgáltatásra az Eszköz Kft. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a 0633/313-084-es telefonszámon.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás további feltétele, hogy a zöldjáratra jelentkező lakosnak ne legyen lejárt hulladékszállítási díjtartozása a szolgáltató felé.

A maximum 1 m3 mennyiségű zöld hulladékot a következőképpen szükséges a szállításhoz előkészíteni:
– ág, nyesedék: legfeljebb 50 cm átmérőjű, 70 cm hosszú kötegbe összekötve
– fűnyesedék, lomb: maximum 120 l-es, bármilyen zsákban kihelyezve.

A szolgáltatásra legkésőbb minden szállítási napot megelőző napon 13.00 óráig szükséges jelentkezni.

Zöldhulladék szállítási időpontok 2020

Kérjük, hogy a közterületek tisztántartásának érdekében kérjük, hogy az összegyűjtött hulladékot a szállítási nap reggelén 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé.

You may also like...