Táti iparterület fejlesztése

Kedvezményezett neve: Tát Város Önkormányzata

Projekt címe:    Táti KKV iparterület feldolgozóipari és logisztikai fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00002

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

A támogatás összege: 304.079.768 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Tát Város Önkormányzata a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében döntött az önkormányzati tulajdonú iparterületének bővítéséről új iparterületek kialakításával. Ennek keretében a korábban az 1. lépcsőben kialakított iparterületét bővíteni kívánja új terület bevonásával. A projekt az új terület alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

 

A fejlesztési helyszín összesen 7,116 ha iparterületből áll, melyen  17 parcella (5,189 ha) válik bérelhetővé vagy megvásárolhatóvá vállalkozások számára. A fejlesztés magában foglalja az érintett területen elhelyezkedő ipari ingatlanok – vízellátási (ivó- és tűzivíz) és szennyvízelvezetési szakági munkáit, – az útépítési, forgalomtechnikai, útvíztelenítési feladatok megoldását, – a közvilágítási hálózat kiépítését valamint – a szennyvízátemelő telep elektromos energiaellátásának kiépítését. Tartalmazza továbbá az egyéb vezetékes közművek nyomvonalának biztosítását, illetve a szükséges út alatti védőcsövek elhelyezését. A projekt részeként megújuló energia hasznosítását is tervezzük 0,5 kWp, sziget üzemű napelemes rendszer telepítésével, a szennyvízátemelő berendezés elektromos energia ellátásának kiegészítésére.


2017.11.10.

ÚJ IPARTERÜLETRE VÁRJÁK A VÁLLALKOZÁSOKAT TÁTON

Sikeresen pályázott Tát Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására – a több mint 304,08 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével fejlődik a város már meglévő iparterülete, telephelyet biztosítva ezzel a helyi és térségi fejlődő vállalkozásoknak.

Sikeresen pályázott Tát Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15 kódszámú, az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra – ennek eredményeképp megkezdődött az új, szolgáltatásokkal kiegészülő iparterület kiépítése, amely telephelyet biztosít a már helyben működő, fejlesztést és munkahelybővítést tervező vállalkozások növekedéséhez, de lehetőséget ad arra is, hogy az egyébként iparosodott térség gazdasági erejét tovább növelve új vállalkozások megtelepedését is elősegítse. A beruházásnak köszönhetően az Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanján az alapinfrastruktúrák kiépítésével olyan vállalkozásbarát üzleti környezetet teremt, amely a betelepülő vállalkozások kapcsán új munkalehetőségek megteremtését, a foglalkoztatás növelését eredményezi. A projekt részeként több mint 51 ezer négyzetméteren 17 parcellát alakítanak ki a leendő bérlők számára, mely így 17 vállalkozás folyamatos működésének, fejlődésének, és hosszú távú gazdasági aktivitásának lehet színtere.

A TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a belső úthálózat, árok építésére, a víz- és szennyvízhálózat kialakítására, a közvilágítás és a szennyvízelvezetés kialakítására is sor kerül. A 304 079 768 Ft európai uniós támogatás segítségével a vállalkozások és a város is fejlődő pályára állhat, a helyi szakképzett munkaerő pedig a projekt megvalósulását követően megfelelő színvonalú, és anyagilag is elismert munkát találhat az iparterületen vagy a kapcsolódó cégeknél. A beruházás 2018 őszén zárul.