Közbeszerzés

Tát Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Tát Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve

Tát Nagyközség Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Tát Nagyközség Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve

 

Közbeszerzések:

Felhívás ajánlattételre a
„Táti KKV iparterület feldolgozóipari és logisztikai fejlesztése” tárgyú
Kbt. 115.§(1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított közbeszerzési eljárásra

Útmutató az ajánlattevőknek
VÉGLEGES MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (RAR)
Jegyzőkönyv az ajánlatok bontásáról


– KDPO-4.1.1/E-10-2010-0013 számú Tát Nagyközség Újtelep településrészének csapadékvíz elvezetése című projekt kivitelezésére a KOZI – Szabó Konzorciummal megkötött vállalkozói szerződés teljesítésének adatai a Közbeszerzési Értesítőben közzétéve az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011.10.28.
Ajánlatkérőként szerződő fél teljesítési határideje: 2011.12.05.

Szerződés


– HUSK/0901/2.5.2/0067 számú Logisztikai portál kis- és középvállalkozóknak című projekt médiakampányának tervezésére és kivitelezésére a LA-FA Kft-vel megkötött vállalkozói szerződés teljesítésének adatai a Közbeszerzési Értesítőben közzétéve az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012.01.27.
Ajánlatkérőként szerződő fél teljesítési határideje: 2012.01.30.

Szerződés


– Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda 1. sz. és 3. sz. épületének felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés
– Tát Nagyközség településközpontjának kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés.

hosoktere