Hivatal dolgozói

Közös hivatali SZMSZ

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
Tát, Kossuth L. u. 15. szám alatti székhelyen:

Dérné dr. Varga Katalin a Táti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének fogadónapja és elérhetősége:

Tát: Szerda 8-12 és 13-16 óra között
Telefon: 514-515 vagy 514-517

Mogyorósbánya: a Táti fogadónapon ill. előzetes egyeztetéssel Mogyorósbányán
Telefon: 507-855

A birtokvédelmi eljárás a jegyzőnél kezdeményezhető.

Titkárság

Farkas Katalin igazgatási ügyintéző                        Telefon: 514-515
–  titkársági feladatok
– Táti képviselő-testületi üléssekkel kapcsolatos feladatok

Általános igazgatás

Pécsi Dánielné szociális ügyintéző                                      Telefon: 514-514
– közfoglalkoztatottak ügyei
– települési támogatások (segélyek)
– szociális étkeztetés
– lakásfenntartási támogatás

Bihari Hajnalka gyámügyi-pénzügyi ügyintéző               Telefon: 514-521
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények
– települési támogatások (segélyek)
– közbiztonsági referensi feladatok
– önkormányzati ingatlanok kezelése
– közterület használattal kapcsolatos feladatok

Papp Ildikó igazgatási ügyintéző                                       Telefon: 514-511
– ügyfélszolgálat
– Táti anyakönyvvezetői feladatok
– üzletek működési engedélye, telepengedélyek
– kereskedelmi szálláshelyek
– állampolgársági ügyek
– Táti lakcímügyek
– hatósági igazolások és bizonyítványok
– hirdetmények kifüggesztése
– eb nyilvántartás, állattartás
– méhek vándoroltatásával kapcsolatos feladatok
– mezőgazdasági ingatlanok értékesítésével kapcsolatok feladatok

Gazdálkodási-pénzügyi csoport

Kiss Anikó csoportvezető                                                   Telefon: 514-513
– a csoport munkájának irányítása
– költségvetés, zárszámadás készítése
– intézményi gazdálkodás
– bizottsági munka

Both Xénia pénzügyi ügyintéző                                         Telefon: 514-518
– pénzügyi igazgatási feladatok
– könyvelési feladatok

Russ Pálné pályázati referens                                            Telefon: 514-518
– pályázatok kezelése
– vagyonnyilvántartás

Pásztor Attiláné pénzügyi ügyintéző                  Telefon: 514-526
– pénzügyi igazgatási feladatok
– számlázások
– pénztár

Antal Csabáné                                                                     Telefon: 514-526     
– bérszámfejtés
– humánpolitikai feladatok
– adókönyvelés

Bán Klára adóügyi ügyintéző                                            Telefon: 514-522
– Táti helyi adóztatással kapcsolatok feladatok
– adóigazolások
adó- és értékbizonyítványok

Keil Veronika adóügyi ügyintéző                                  Telefon: 514-522
– hagyatéki eljárás
– Táti helyi adóztatással kapcsolatok feladatok
adóigazolások
adó- és értékbizonyítványok
– talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés

Településrendezési, településfejlesztési és műszaki csoport

Bukovicsné Heckler Margit                                      Telefon: 514-512
Településfejlesztési és műszaki ügyintéző

Kostyál János                                                                      Telefon: 514-519
– Táti településrendezési ügyek

Kárpát István falugazda                                                    Telefon: 06 30 221 5151
– Táti településüzemeltetési ügyek

Vukovics Erzsébet hivatalsegéd
Kovácsné Bielisz Ágota hivatalsegéd

– postázás, Táti kézbesítés

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója

Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1. szám alatt:

 

Havrancsik Tiborné igazgatási ügyintéző-ügyfélszolgálati megbízott
Telefon: 507-855
06 30 449 1644
– a Mogyorósbányai helyi adóztatással kapcsolatos feladatok, adó és értékbizonyítványok
– Mogyorósbányai anyakönyvi igazgatás
– Mogyorósbányai hagyatéki eljárás
– Mogyorósbányai földügyek
– Mogyorósbányai képviselő-testületi üléssel kapcsolatos feladatok
– Mogyorósbányán ügyfélfogadás
– Mogyorósbányai lakcímügyek

 

A Mogyorósbányai  ügyfélszolgálati megbízott napi kapcsolatot tart a Táti munkatársakkal. A polgárok az ügyintézőket közvetlenül Táton ügyfélfogadási időben ill. az ügyfélszolgálati megbízott közreműködésével (információadás, iratok benyújtása) kereshetik fel.